Revize Kanalizace

Revize, monitorování a trasování kanalizace v Praze a Středočeském kraji

Monitorování kanalizace revizní kamerovou technikou

Revize kanalizace a monitorování kanalizace se provádí zejména při opakovaném ucpávání kanalizačních odpadních sítí. Monitorování kanalizace umožňuje odhalit přesné místo poškození Vaší kanalizace, a využívá se pro průzkum kanalizace do průměru potrubí 400 mm.

Monitorování kanalizace provádíme pomocí kamery z nerezové oceli, která je osazená barevnou optikou. Kamera proniká do kanalizace pomocí speciálního kabelu, a informace o průzkumu jsou přenášené do řídící počítačové jednotky. Součástí služby revize kanalizace je vystavení protokolu o stavu kanalizace, spolu se záznamem průběhu monitorování kanalizace uloženým na CD či DVD.

Kdy doporučujeme provedení revize kanalizace:

 • Monitorování kanalizace se provádí před rekonstrukcí domu.
 • Při opakovaném ucpávání odpadů je revize kanalizace nutná.
 • Různé netěsnosti spolehlivě odhalíme pomocí monitorování kanalizace.
 • Při zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu je revize kanalizace vhodná.
 • Při vlhnutí zdí nebo zápachu v objektu doporučujeme provést revizi kanalizace.
 • Revize kanalizace se provádí pro zjištění celkového stavu kanalizačního potrubí.
 • Monitorování kanalizace se provádí po opravě kanalizace.
 • Doporučujeme provádět pravidelné monitorování kanalizace jako prevenci před havárií kanalizace.

Revize kanalizace TV kamerou v praxi – video ukázka

Jak je patrné z video ukázky softwarový systém během revize na monitoru zobrazuje:

 

 • Datum a čas revize.
 • Dobu trvání revizní prohlídky.
 • Celkovou délku zkontrolované kanalizace uváděnou v metrech.

Informace zjištěné během kamerové revize si systém ukládá, například karta měření zaznamenává vzdálenost závady v kanalizaci. Tyto údaje také slouží pro vystavení závěrečné revizní zprávy, protokolu o revizi kanalizace.

Přijímaný video signál se digitálně ukládá na pevný disk revizního zařízení. Výsledek revize kanalizace lze následně zaznanemat na CD či DVD jako běžný video soubor.

Objednejte teď!

Pro objednání čištění volejte 603 835 426!

 

603 835 426